AMS Polska

+48 32 720 64 71


Wprowadzenie

Zasilacze UPS wykonane w technologii on-line są źródłem napięcia gwarantowanego o bardzo wysokiej jakości. Chronią one grupę urządzeń o najwyższym priorytecie zasilania przed zanikami napięcia, wahaniami napięcia i częstotliwości, przepięciami, a także stanowią doskonały filtr dla wyższych harmonicznych, które mogą wystąpić w sieci energetycznej. Zasilacze UPS z transformatorem separacyjnym w torze głównym zapewniają ponadto separację galwaniczną odbiorników od systemu energetycznego obiektu.
 
Podczas nieobecności sieci lub jej złych parametrów wykorzystywana jest energia zgromadzona w akumulatorach. Rodzaj, pojemność i charakterystyki napięciowo - prądowe zastosowanych akumulatorów wyznaczają czas, w którym napięcie gwarantowane będzie obecne.
 

Możliwe stany pracy UPS:

  • praca normalna - parametry sieci energetycznej prawidłowe, energia pobierana z sieci, baterie naładowane lub ładowane
  • praca bateryjna - brak sieci lub parametry sieci poza tolerancją, energia pobierana z baterii
  • obejście (by-pass) - parametry sieci energetycznej prawidłowe, energia pobierana z sieci, baterie naładowane lub ładowane, przeciążenie lub awaria systemu


Wybrane parametry zasilaczy UPS i ich wpływ na działanie systemu >>>

Dobór systemu UPS >>>