AMS Polska

+48 32 720 64 71


Dystrybucja zasilania

W ramach kompleksowej realizacji inwestycji dostarczamy rozdzielnice elektryczne w zakresie średnich i niskich napięć. Współpracujemy z renomowanymi dostawcami komponentów takimi jak Moeller, Schneider-Electric, Legrand, Socomec.
 

AMS Polska gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań Klienta pod względem parametrów technicznych oferowanych rozdzielnic (rodzaj i typ aparatury elektrycznej, prąd nominalny, stopień ochrony, warunki środowiskowe, gabaryty zewnętrzne, dostosowanie wyglądu zewnętrznego do wystroju wnętrza).

Firma dostarcza i montuje rozdzielnice SN w izolacji powietrznej i gazowej SF6 pozwalającej na zminimalizowanie zajmowanej powierzchni. Rozdzielnice NN dostępne są w zakresie prądów nominalnych do 4000A.
 

 

Podstawowe sekcje rozdzielnic NN

Sekcja nie rezerwowana (RN):
składa się z pola zasilającego, pola automatyki SZR typu S - S (sieć - sieć) i pól odpływowych. Z sekcji nie rezerwowanej zasilane są odbiorniki o najniższym priorytecie działania (np. oświetlenie parkingów). Z sekcji tej zasilany jest także układ SZR typu S - A (sieć - agregat).
 
Sekcja SZR:
typu S - A  sekcja SZR (sieć - agregat) realizuje przełączenie zasilania na agregat prądotwórczy (lub zespół agregatów) w przypadku zaniku napięcia w sieci zawodowej. Sekcja wyposażona jest w blokady mechaniczne i elektryczne umożliwiające prawidłową współpracę z siecią energetyczną.
 
Sekcja synchronizacji:
sekcja synchronizacji agregatów prądotwórczych składa się przede wszystkim z pól wyłączników (dla 2 lub więcej agregatów prądotwórczych) sprzęgających poszczególne agregaty do pracy równoległej. Sekcja ta zasila sekcję SZR typu S-A.
 
Sekcja rezerwowana (RA):
sekcja RA zasilana jest z sekcji SZR (sieć - agregat) i posiada pola odpływowe dla odbiorów rezerwowanych agregatem prądotwórczym (takich, które dopuszczają krótkotrwałe przerwy w zasilaniu - oświetlenie pomieszczeń, ogrzewanie, klimatyzacja, windy). Sekcja RA wyposażona jest w pola zasilające układ BY-PASS zasilaczy UPS.
 
Sekcja BY-PASS:
w sekcji BY-PASS wyróżnić możemy m.in. pola zasilające wejścia prostownikowe poszczególnych zasilaczy UPS, pola zasilające wejścia by-pass zasilaczy UPS, pole przełącznika realizującego bezprzerwowe obejście całego systemu UPS, pola zasilane przez wyjścia poszczególnych zasilaczy UPS. Z  sekcji BY-PASS zasilana jest sekcja napięcia gwarantowanego RU.
 
Sekcja napięcia gwarantowanego (RU):
sekcja RU zasila odbiorniki o najwyższym priorytecie działania, które nie dopuszczają żadnych przerw w zasilaniu (centra danych, serwery, sprzęt sieciowy, komputerowe stacje robocze, automatykę).

 

Układy automatyki SZR

Układy SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) zapewniają odpowiedni wybór źródła zasilania zgodnie z zadanymi parametrami. O wyborze źródła zasilania decyduje jego napięcie, częstotliwość, zawartość harmonicznych i stabilność w określonym przedziale czasu. Sekwencje przełączeń zależą także od przypisanych poszczególnym źródłom priorytetów.

Układy SZR projektowane i wykonywane przez AMS Polska gwarantują wysoką pewność zasilania w przypadku zaniku jednego lub kilku źródeł podstawowych. Monitoring parametrów sieci zasilającej i odbiorczej oraz mikroprocesorowy układ automatyki zapewnia bezawaryjną pracę i eliminuje ewentualny wpływ zakłóceń.

Układy SZR posiadają system wzajemnych blokad mechanicznych i elektrycznych aparatów łączeniowych, zwiększający niezawodność oraz pozwalający na współpracę z siecią energetyki zawodowej.