AMS Polska

+48 32 720 64 71


Wprowadzenie

Agregaty prądotwórcze w systemie energetycznym są źródłem napięcia rezerwowego. Służą one do wytwarzania energii elektrycznej podczas nieobecności napięcia w sieci zawodowej. Agregaty uruchamiają się automatycznie po określonym (zaprogramowanym) czasie od momentu zaniku napięcia w sieci (lub wykroczenia jej parametrów poza dopuszczalne), zasilając system UPS, system klimatyzacji, oświetlenie, systemy grzewcze, pompowe oraz wszystkie inne odbiorniki dopuszczające krótkotrwałe przerwy w zasilaniu.
 
W zależności od charakterystyki obiektu, jego przeznaczenia, częstotliwości zaników napięcia i czasu ich trwania, a także parametrów jakościowych sieci, czas podania napięcia rezerwowego może zawierać się w granicach od kilku sekund do kilkudziesięciu minut (typowo 10 - 15 sekund w systemach z zasilaczami UPS).
 
Maksymalny czas pracy zespołów prądotwórczych uzależniony jest wyłącznie od rodzaju zastosowanej instalacji paliwowej (ilości magazynowanego paliwa).

Możliwe stany pracy agregatu:

  • gotowość (stand-by) - parametry sieci prawidłowe, agregat przygotowany do natychmiastowego przejęcia obciążenia (naładowane akumulatory rozruchowe, wstępnie podgrzany blok silnika)
  • praca z obciążeniem - brak napięcia w sieci zawodowej lub nieprawidłowe parametry sieci, sieć nieustabilizowana (zbyt krótki okres obecności parametrów prawidłowych), test pod obciążeniem (parametry sieci prawidłowe)
  • praca bez obciążenia - wychładzanie agregatu (sieć ustabilizowana), test bez obciążenia (parametry sieci prawidłowe).

Wybrane parametry agregatów prądotwórczych i ich wpływ na działanie systemu >>>