AMS Polska

+48 32 720 64 71


Monitoring energetyczny

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na wykonanie nowoczesnego, cyfrowego systemu wizualizacji i nadzoru nad obiektami różnych kategorii, który monitorując zużycie wybranych wielkości fizycznych w danych systemach minimalizuje w dużym stopniu koszty ich eksploatacji.

 
Sprawowanie przez system ciągłej kontroli nad prawidłową pracą monitorowanych urządzeń i systemów w połączeniu z szybką reakcją służb sprawujących nadzór daje możliwość prognozowania i przeciwdziałania wszelkim nieprawidłowościom w ich funkcjonowaniu.

System jest realizowany na bazie swobodnie programowalnych sterowników mikroprocesorowych i oprogramowania wizualizacyjnego. Informacje dostępne w systemie umożliwiają aktywną kontrolę kosztów funkcjonowania  z dokładnością do pojedyńczych urządzeń. System monitoringu jest otwarty, co oznacza, że może być łatwo rozbudowywany o nowe funkcje. Zastosowanie technologii sieciowych oraz dostęp do internetu umożliwiają monitorowanie i kontrolę przez system różnych obiektów zarządzanych przez Użytkownika niezależnie od ich geograficznego położenia.
 
 

Podstawowe funkcje systemu monitoringu:

▪ pomiary przepływów, mocy, prądów, temperatur, wilgotności itp.
▪ wizualizacja pomiarów na wykresach
▪ tworzenie raportów
▪ wykrywanie przekroczeń wybranych wielkości fizycznych
▪ prognozowanie zużycia energii elektrycznej
▪ zbieranie i przechowywanie informacji w bazie danych