AMS Polska

+48 32 720 64 71


 KEOR LP (1 do 3 kVA)


Główne cechy

 • Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji wolnostojącej (tower)
 • Zakres mocy od 1 do 3 kVA
 • Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
 • Symboliczny interfejs LED przyjazny dla użytkownika
 • Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
 • Inteligentny system zarządzania bateriami
 • Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny
 • Opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny
 • Baterie mogą być montowane przez użytkownika


Funkcjonalność

 • Informacje o statusie zasilacza na panelu frontowym
 • Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcja)
 • Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcja)
 • Karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
 • Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych


Karty katalogowe: