AMS Polska

+48 32 720 64 71


Wsparcie techniczne

W niniejszym dziale staramy się Państwu przybliżyć i wyjaśnić zagadnienia techniczne, ściśle związane z tematyką zasilania gwarantowanego i rezerwowego, które są istotne z punktu widzenia poprawnej i bezawaryjnej pracy systemów, a bez znajomości których wybór odpowiedniej aplikacji staje się praktycznie niemożliwy.

Omówienie wymagań eksploatacyjnych, istotnych cech i parametrów urządzeń, ich praktycznego znaczenia oraz wpływu na funkcjonowanie systemu energetycznego pozwala przyszłemu Użytkownikowi na właściwą ocenę oferowanych rozwiązań i ich optymalne dopasowanie do swoich potrzeb.