AMS Polska

+48 32 720 64 71


Analizy techniczne

Spełniając oczekiwania naszych dotychczasowych Klientów, wprowadziliśmy do swojej oferty usługę kompleksowych analiz technicznych.Celem analiz technicznych jest określenie aktualnego stanu urządzeń energetycznych i systemów energetycznych obiektów, a co za tym idzie bezpieczeństwa energetycznego obiektów jak i bezpieczeństwa osób znajdujących się pobliżu tych urządzeń.

W skład usług świadczonych przez nas w tym zakresie wchodzą:

▪ pomiary eksploatacyjne i sprawdzające instalacji elektrycznych takie jak:

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- pomiar rezystancji uziemień odgromowych i rezystancji uziomu
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar napięć dotykowych i rażeniowych
- pomiar ochrony w układach zasilonych z zasilaczy UPS
- pomiar profilu mocy (czynnej, biernej, pozornej) odbiorników
- pomiar spadków napięć

▪ bilans energetyczny
▪ badania termowizyjne
▪ analiza jakości energii elektrycznej
▪ testy urządzeń (w tym agregatów prądotwórczych) pod obciążeniem i bez

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykfalifikowanemu zespołowi inżynierów możemy ocenić stan techniczny instalacji i przewidywać potencjalne awarie lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz majątku Klientów. Naszym celem jest wiarygodna i profesjonalna ocena stanu technicznego instalacji i systemów energetycznych. Do osiągnięcia tego celu używamy profesjonalnego sprzętu wysokiej klasy, potwierdzonej certyfikatami wzorcowania wydanymi przez producentów urządzeń pomiarowych.

 

Przykładowy sprzęt pomiarowy, którym dysponujemy:

 Analizator energii Fluke F- 435
 Miernik impedancji pętli zwarcia MZC 310-S
 Miernik rezystancji uziemień roboczych i odgromowych MRU-200
 Kamera termowizyjna Fluke Ti100
 Miernik rezystancji izolacji Sonel
 Miernik cęgowy Fluke do 3000A
 Miernik temperatury i wilgotności LAB-EL LB-701