AMS Polska

+48 32 720 64 71


Dobór systemu UPS

POJEDYŃCZY ZASILACZ UPS


Pojedynczy zasilacz UPS dobieramy mając na uwadze przede wszystkim moc odbiorników, które będą z niego zasilane. Należy zwrócić uwagę zarówno na moc pozorną odbiorników jak i na ich moc czynną. Przy obliczaniu mocy minimalnej UPS należy uwzględnić ewentualny planowany wzrost mocy odbiorników w przyszłości.

Dla przykładu dysponując w typoszeregu zasilaczami UPS podwójnej konwersji (cosφ=0,8) o mocach 20kVA i 30kVA, odbioru (lub grupy odbiorów) o mocy 15kVA i współczynniku mocy 0,9 (13,5kW) przy planowanej rozbudowie o 30% (15kVA * 1,3 = 19,5kVA, 13,5kW * 1,3 = 17,55kW) nie można zasilić urządzeniem UPS o mocy 20kVA, ponieważ moc czynna takiego zasilacza wynosi 16kW i jest niewystarczająca dla docelowych odbiorów. Właściwym wyborem w takim przypadku będzie zasilacz UPS 30kVA o mocy czynnej 24kW.

Dla mniejszych mocy możemy stosować zasilacze o konfiguracji faz 1/1 lub 3/1. Ilość faz na wejściu i wyjściu zasilacza zależy od możliwości doprowadzenia sieci zasilającej i rodzaju odbiorników. Należy pamiętać, że w przypadku zasilaczy z wejściem trójfazowym i jednofazowym wyjściem jedna z faz wejściowych może zostać 3-krotnie dociążona w przypadku przejścia zasilacza UPS na by-pass.

Minimalny czas podtrzymania w miarę potrzeb określamy dla mocy znamionowej UPS lub dla obciążenia faktycznego przed lub po planowanej rozbudowie.

SYSTEM RÓWNOLEGŁY N


 
Systemy pracy równoległej zasilaczy UPS w konfiguracji n stosuje się w przypadku długofalowej, etapowej rozbudowy mocy. Rozbudowa polega na dostawianiu kolejnych jednostek UPS o tej samej mocy do systemu w miarę wzrostu zapotrzebowania na moc. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów należy zainstalować docelowy by-pass zewnętrzny (na określoną ilość jednostek UPS).

Zasady doboru mocy systemu i czasu podtrzymania są takie same jak dla pojedynczych zasilaczy UPS.

SYSTEM RÓWNOLEGŁY N+1


 
Systemy pracy równoległej w konfiguracji n+1 (n+2, …) stosuje się przede wszystkim dla zwiększenia bezpieczeństwa zasilania odbiorników. W takim układzie jeden zasilacz UPS stanowi rezerwę mocy. Prowadzenie prac konserwacyjnych czy też awaria dowolnej jednostki w systemie nie powoduje konieczności jego wyłączenia (czy przejścia na by-pass) a system zachowuje pełną funkcjonalność. System równoległy n+1 może być etapowo rozbudowywany w miarę wzrostu zapotrzebowania mocy. Tak jak w układzie n w pierwszym etapie należy zainstalować docelowy by-pass zewnętrzny. Moc układu by-pass zawsze dobiera się dla n jednostek.

Minimalny czas podtrzymania określamy zwykle dla n jednostek. Przy pracy n+1 zasilaczy UPS czas podtrzymania będzie większy od zakładanego.

O ilości jednostek UPS w systemie równoległym decydują przede wszystkim względy ekonomiczne. Najbardziej optymalne układy również pod względem techniczno-eksploatacyjnym składają się z 3, 4 lub 5-ciu zasilaczy UPS.

SYSTEM KASKADOWY
 

Systemy kaskadowe są stosowane w przypadku zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa tam, gdzie priorytetowe zróżnicowanie odbiorników stanowi podstawę optymalnego funkcjonowania obiektu. Odbiory o najwyższym priorytecie są zasilane jeszcze przez określony czas od wyłączenia odbiorów o priorytecie niższym.

Zasilacze pracujące w systemie kaskadowym mają zróżnicowaną moc i nie muszą pochodzić od tego samego producenta (nie ma konieczności pracy równoległej).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Decydując o konfiguracji systemu należy uwzględnić zarówno potrzeby jak i wszystkie aspekty poprawnej pracy z uwzględnieniem stanów ekstremalnych oraz dobrać odpowiednie parametry zasilaczy UPS poprzez stosowanie odpowiedniego wyposażenia.