AMS Polska

+48 32 720 64 71


Smart-UPS VT (10 - 40kVA)


  Technologia: on-line, podwójne przetwarzanie
  Wejście / wyjście: 3 fazy / 3 fazy i 3 fazy / 1 faza
  Praca równoległa:
do 4 jednostek
  Baterie: wbudowane / moduły zewnętrzne

 

Modele z wejściem 3 fazowym i wyjściem 3 fazowym lub 1 fazowym, wyposażone w wewnętrzny by-pass serwisowy:

MODEL MOC ZNAMIONOWA CZAS PODTRZYMANIA
 50Hz
[kVA] [kW] [min/50%] [min/100%]
APC Smart-UPS VT 10kVA bez baterii SUVTP10KHS
10 8 - - - - - -
APC Smart-UPS VT 10kVA baterie 1 z 2 SUVTP10KH1B2S
10 8 18 5
+ (1) bateria wewn. SYBT4 10 8 46 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 215 95
+ (2) bateria zewn. SUVTBXR6B6S
10 8 454 204
+ (3) bateria zewn. SUVTBXR6B6S
10 8 715 323
APC Smart-UPS VT 10kVA baterie 1 z 4 SUVTP10KH1B4S
10 8 18 5
+ (1) bateria wewn. SYBT4 10 8 46 18
+ (2) bateria wewn. SYBT4 10 8 87 36
+ (3) bateria wewn. SYBT4 10 8 110 47
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 215 95
APC Smart-UPS VT 10kVA baterie 2 z 2 SUVTP10KH2B2S
10 8 46 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 10 8 110 47
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 252 112
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 495 223
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 759 343
APC Smart-UPS VT 10kVA baterie 4 z 4 SUVTP10KH4B4S
10 8 110 47
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6 10 8 178 78
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6 10 8 329 147
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6 10 8 580 261
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6 10 8 850 384
APC Smart-UPS VT 15kVA bez baterii SUVTP15KHS
15 12 - - - - - -
APC Smart-UPS VT 15kVA baterie 2 z 2 SUVTP15KH2B2S
15 12 27 9
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 15 12 66 27
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 156 68
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S
15 12 307 136
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 468 210
APC Smart-UPS VT 20kVA bez baterii SUVTP20KHS
20 16 - - - - - -
APC Smart-UPS VT 20kVA baterie 2 z 2 SUVTP20KH2B2S
20 16 18 5
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 20 16 46 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S
20 16 111 47
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 218 96
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 336 149
APC Smart-UPS VT 20kVA baterie 4 z 4 SUVTP20KH4B4S
20 16 46 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 20 16 77 32
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S
20 16 145 63
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 256 113
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 377 167
APC Smart-UPS VT 30kVA bez baterii SUVTP30KHS
30 24 - - - - - -
APC Smart-UPS VT 30kVA baterie 4 z 4 SUVTP30KH4B4S
30 24 27 9
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S
30 24 47 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 30 24 89 37
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 30 24 157 68
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 30 24 232 102
APC Smart-UPS VT 40kVA bez baterii SUVTP40KHS
40 32 - - - - - -
APC Smart-UPS VT 40kVA baterie 4 z 4 SUVTP40KH4B4S
40 32 18 5
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 40 32 32 11
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 40 32 62 25
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 40 32 111 47
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 40 32 164 71

 

Modele z wejściem 3 fazowym i wyjściem 3 fazowym, wyposażone w wewnętrzny by-pass serwisowy:

MODEL MOC ZNAMIONOWA CZAS PODTRZYMANIA
 50Hz
[kVA] [kW] [min/50%] [min/100%]
APC Smart-UPS VT 10kVA baterie 2 z 4 SUVTP10KH2B4S
10 8 46 18
+ (1) bateria wewn. SYBT4
10 8 77 32
+ (2) bateria wewn. SYBT4 10 8 110 47
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 252 112
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S
10 8 495 223
APC Smart-UPS VT 10kVA baterie 3 z 4 SUVTP10KH3B4S
10 8 77 32
+ (1) bateria wewn. SYBT4
10 8 110 47
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 10 8 142 62
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 290 129
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 10 8 537 242
APC Smart-UPS VT 15kVA baterie 2 z 4 SUVTP15KH2B4S 15 12 27 9
+ (1) bateria wewn. SYBT4
15 12 46 18
+ (2) bateria wewn. SYBT4 15 12 66 27
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 156 68
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 307 136
APC Smart-UPS VT 15kVA baterie 3 z 4 SUVTP15KH3B4S 15 12 46 18
+ (1) bateria wewn. SYBT4
15 12 66 27
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 15 12 87 37
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 180 79
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 333 148
APC Smart-UPS VT 15kVA baterie 4 z 4 SUVTP15KH4B4S 15 12 66 27
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S
15 12 109 47
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S
15 12 205 90
+ (2) bateria zewn. SUVTXR2B6S 15 12 360 160
+ (3) bateria zewn. SUVTXR6B6S 15 12 524 235
APC Smart-UPS VT 20kVA baterie 2 z 4 SUVTP20KH2B4S
20 16 18 5
+ (1) bateria wewn. SYBT4 20 16 32 11
+ (2) bateria wewn. SYBT4
20 16 46 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S
20 16 111 47
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 218 96
APC Smart-UPS VT 20kVA baterie 3 z 4 SUVTP20KH3B4S
20 16 32 12
+ (1) bateria wewn. SYBT4 20 16 47 18
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 20 16 61 25
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 128 55
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 20 16 237 104
APC Smart-UPS VT 30kVA baterie 3 z 4 SUVTP30KH3B4S 30 24 18 5
+ (1) bateria wewn. SYBT4 30 24 27 9
+ (1) bateria zewn. SUVTXR2B6S 30 24 37 14
+ (1) bateria zewn. SUVTXR6B6S 30 24 78 32
+ (2) bateria zewn. SUVTXR6B6S 30 24 146 63

 

 

Zobacz też: