AMS Polska

+48 32 720 64 71


 

MW Power Seria MW (1,3 – 230Ah)

Akumulatory MW Power serii MW są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach, w których akumulator pracuje cyklicznie. Zastosowanie: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Liczba możliwych do przepracowania cykli wynosi ok 500 dla rozładowania w wysokości 50%.

więcej »

MW Power Seria MWS (3,4 – 18Ah)

Akumulatory serii MWS są dedykowane głównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Akumulatory tego typu można również wykorzystać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych.

więcej »

MW Power Seria MWP (5 – 230Ah)

Akumulatory MW Power serii MWP przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 600 cykli pracy.

więcej »

MW Power Seria MWL (7,2 – 225Ah)

Akumulatory serii MWL przeznaczone są do stosowania w systemach zasilania awaryjnego. Systemy UPS, zasilanie rezerwowe w telekomunikacji i automatyce. Akumulatory serii MWL mogą pracować również jako główne źródło zasilania w systemach pracujących cyklicznie oraz do magazynowania energii w instalacjach energii odnawialnej np. w systemach fotowoltaicznych off-grid.

więcej »

MW Power Seria MWLFT (55 – 150Ah)

Akumulatory MW Power seria MWLFT posiada terminal wyprowadzony w czołowej części obudowy i gabaryty umożliwiające montaż w szafach 19″ i 21″. Są przeznaczone do pracy buforowej w zasilaniu rezerwowym dla telekomunikacji, do pracy w UPS itp.

więcej »