AMS Polska

+48 32 720 64 71


Wybrane parametry agregatów prądotwórczych i ich wpływ na działanie systemu

Moc wyjściowa / Współczynnik mocy wyjściowej
Moc wyjściowa pozorna agregatu podawana jest w VA, kVA lub MVA. Współczynnik mocy wyjściowej (cosφ wy) wyznacza moc czynną agregatu wyrażoną w W, kW lub MW. Współczynnik mocy wyjściowej dla agregatów trójfazowych wynosi 0,8, a dla jednofazowych 1,0.

Przeciążalność / Moc ciągła i moc rezerwowa
Przeciążalność określa zdolność wygenerowania przez agregat odpowiednio większej mocy (prądu) w stosunku do wartości znamionowej przez określony znormalizowany czas (zwykle przez 1 godzinę co 12 godzin). Dla tego samego agregatu możemy określić zarówno moc ciągłą jak i rezerwową według zależności:
moc rezerwowa = moc ciągła + dopuszczalne przeciążenie

Stabilność napięcia wyjściowego
Stabilność dynamiczna napięcia wyjściowego agregatu podawana w % powinna być utrzymana w co najmniej takich granicach jakie gwarantuje sieć zawodowa (-15% - +10%). Oznacza to, że wahania napięcia nie powinny wykraczać poza ten zakres nawet w przypadku skoków obciążenia od 0 do 100% mocy znamionowej, niesymetrycznego obciążenia faz czy też charakteru odbiorów. Stabilność statyczna (w warunkach ustalonych) nie wykracza zwykle poza próg 0,5% w całym zakresie mocy obciążenia.

Stabilność częstotliwości napięcia wyjściowego
Stabilność dynamiczna częstotliwości podawana w % z uwagi na wymagania odbiorników nie powinna wykraczać poza zakres ±5%. Zaawansowana regulacja prędkości obrotowej agregatów (elektroniczny wtrysk lub elektroniczny regulator obrotów) pozwala na utrzymanie częstotliwości w stanie ustalonym w zakresie ±0,25%.

Zniekształcenia napięcia wyjściowego - THD Uwy
Wysoki współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym przez odbiorniki zasilane z agregatu jest przyczyną odkształceń napięcia wyjściowego agregatu. Im mniej stabilny agregat, tym większe odkształcenia. W celu ograniczenia niepożądanego wpływu wyższych harmonicznych (nadmierne nagrzewanie uzwojeń) stosuje się poskok uzwojeń 2/3. W przypadku zasilania przez agregat odbiorników o dużej zawartości wyższych harmonicznych w prądzie wejściowym stosuje się odpowiednie przewymiarowanie mocy agregatu.