AMS Polska

+48 32 720 64 71


Misja

Chcemy być najlepszym dostawcą technologii zasilania, zaspokajającym potrzeby naszych Klientów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego eksploatowanych przez nich systemów, niezawodności i pewności działania ważnych dla nich urządzeń, dbając jednocześnie o rozwój świadomości technicznej poprzez informację i edukację.

Pragniemy, aby przy naszym udziale wszyscy nasi Klienci realizowali swoje inwestycje i zamierzenia w sposób łatwiejszy, przyjazny i bezproblemowy.

Naszym celem jest również systematyczny rozwój , poszerzanie zakresu oferowanych produktów i usług, zbudowanie mocnej, unikalnej pozycji na rynku i umocnienie wizerunku firmy.

Pragniemy ponadto zapewnić naszym pracownikom możliwość stałego rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze oraz promować ich zaangażowanie i kreatywność.